Pages

About Us

VISI & MISI

Membantu dalam melahirkan Mahasiswa/mahasiswi yang seimbang, bukan sahaja berilmu tetapi juga mempunyai akhlak terpuji, sifat kepimpinanketahanan mental dan fizikal, mentaliti yang tinggi dan mampu mengamalkan cara hidup berteraskan ISLAM dalam komuniti.

DASAR MPP

  1. Mendukung hasrat murni Falsafah Pendidikan Negara dan Kolej Teknologi Darulnaim.
  2. Memperjuangkan agar Islam menjadi cara hidup masyarakat kampus dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.
  3. Menentang sebarang bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa serta mengutamakan keadilan dan pengagihan yang saksama tanpa mengira agama, bangsa, umur, negeri, persatuan, kursus, jantina, atau sifat dalam setiap dasar yang diputuskan.
  4. Menyedari bahawa pelajar baru perlu untuk berkomuniti dengan masyarakat kerana mereka akan kembali kepada masyarakat jua. Maka MPP menerima dan memperjuangkan nilai-nilai persaudaraan sejagat.
  5. MPP adalah tidak tertakluk kepada mana-mana parti politik dan tidak akan melibatkan diri dengan apa-apa aktiviti atau program yang berkaitan dengan politik.
  6. MPP adalah bebas dan tersendiri.